ศูนย์รวมบริการช่างไฟฟ้า

เรียกช่างไฟฟ้า ที่นี่ >>

เว็บไซต์อันดับ 1 ในกรุงเทพผู้ให้บริการเรื่องบ้าน

บริการยอดนิยม

ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า ไฟรั่ว ไฟลัดวงจร กระแสไฟรั่วไหล การตรวจเช็คราคาเพื่อทำการซ่อมแอร์ จะไม่มีค่าตรวจเช็คหากใช้บริการจากช่างใน ระบบเฮลพ์ดี

ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า

เรียกใช้บริการ

ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า ไฟรั่ว ไฟลัดวงจร กระแสไฟรั่วไหล การตรวจเช็คราคาเพื่อทำการซ่อมแอร์ จะไม่มีค่าตรวจเช็คหากใช้บริการจากช่างใน ระบบเฮลพ์ดี

ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า ไฟรั่ว ไฟลัดวงจร กระแสไฟรั่วไหล การตรวจเช็คราคาเพื่อทำการซ่อมแอร์ จะไม่มีค่าตรวจเช็คหากใช้บริการจากช่างใน ระบบเฮลพ์ดี

ไฟฟ้าลัดวงจร

เรียกใช้บริการ

ติดตั้งระบบไฟฟ้า วางระบบไฟฟ้า บ้านพักอาศัย ออฟฟิศสำนักงาน คอนโดมิเนียม หอพัก

ติดตั้งระบบไฟฟ้า

    ขั้นตอนการสร้าง

รีเควสเรียกช่างไฟฟ้า

กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม

รอการติดต่อจากผู้ให้บริการ บนระบบเฮลพ์ดี

เจรจาราคา และนัดวันเวลา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม!

 เลือกบริการที่คุณต้องการใช้ หลังจากนั้นกรอกรายละเอียด เช่น วันที่ต้องการใช้บริการ สถานที่ที่ต้องการเข้าไปให้บริการ หรือรายละเอียดอื่นๆ

 หลังจากคุณได้ทำการส่งรีเควสเข้าระบบไปแล้วเรียบร้อย จะมีผู้ให้บริการที่อยู่ใกล้พื้นที่การให้บริการกับลูกค้ามากที่สุดติดต่อคุณกลับไป

รอรับการให้บริการ หลังจากนั้น ต้องทำการรีวิวผู้ให้บริการเพื่อเป็นปนะโยชน์แก่ลูกค้าในอนาคต และเพื่อคงอยู่ของมาตรฐานผู้ให้บริการ เพราะหากผู้ให้บริการมีรีวิวที่ต่ำเกินกว่าทางบริษัทกำหนดจะถูกตัดออกจากระบบ

ระบบการชำระเงินออนไลน์ผ่าน Helpdee pay เพื่อความสดวกสบายในการชำระเงินค่าบริการทุกประเภทบนเว็บไซต์เฮลพ์ดี

© Copyright 2018 Helpdee Technology Co., Ltd.
เรียกช่างไฟฟ้า

เพื่อสอบถาม หรือปรึกษาได้ที่นี่ >>

แอดไลน์

เพื่อสอบถาม หรือปรึกษาได้ที่นี่

ทีมงานช่างเป็นคนรุ่นใหม่ ที่มีความกระตือรือล้นและให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี เปลี่ยนภาพลักษณ์เดิมๆ ของช่างที่มีอายุและประสบการณ์ไปเลย แนะนำและจะใช้บริการอีกแน่นอนครับ

มงคล

รีวิวจากลูกค้า

ที่ใช้บริการจริง

นก

รู้สึกประทับใจมากค่ะ เนื่องจากช่างได้ให้ความรู้ต่างๆ และคอยแนะนำค่ะ ที่สำคัญข่างมีความซื่อสัตย์กับลูกค้ามากๆ ทำให้เราไว้วางใจในการบริการหากต่อไปมีปัญหา ทางเราคงเป็นลูกค้าของคุณตลอดไป และมีจะมีการบอกต่อๆให้กับเพื่อนเข้ามาใช้บริการแน่นอนค่ะ

เรียกใช้บริการ
เรียกใช้บริการ

รับบริการ และรีวิวการใช้บริการ

        BUYER

p r o t e c t i o n

 S E C U R E

p a y m e n t 

I N S U R A N C E

c o n v e r a g e

เจรจาต่อรองราคาตามความเหมาะสมต่อเนื้องาน หรือตามการตกลงของช่างและลูกค้า พร้อมนัดวันเวลาเพื่อให้ช่างเข้าไปให้บริการ